ภาพกิจกรรม

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) อบต.ฆอเลาะ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450