ภาพกิจกรรม

อบต.ฆอเลาะ มีการจัดตั้งสถานที่กักกัน (COVID-19) จำนวน 2 แห่ง

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450