ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ร้อยตำรวจตรีมะยูโซ๊ะ มือเยาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมต้อนรับ พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รองผบ.ฉก.นราธิวาส ณ โรงพยาบาลแว้ง

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450