ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อบต.ฆอเลาะได้ส่งทีมฟุตบอล "ทีม U20" ลงแข่งขันรายการ ฟุตบอลสันติสุขคัพ 2563

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450