ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้เกิดเหตุวาตภัย ในหมู่ที่ 1 บ้านบางขุด และ หมู่ที่ 3 บ้านจะมาแกะ ตำบลฆอเลาะ ทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 16 หลัง ทาง อบต.ฆอเลาะได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และได้รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยวาตภัยไว้แล้ว

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450