ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ทาง อบต.ฆอเลาะ ร่วมกับอำเภอแว้ง และหน่วยทหารพรานที่ 1402 เข้าให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ นางสาวปีนะห์ เจ๊ะแว บ้านบางขุด หมู่ 1 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ผู้ประสบวาตภัย

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450