นายชรินทร์ พูลเพิ่ม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่อยู่:
หมู่ที่ 3 ถนน แว้ง-เขตแดน ตำบล ฆอเลาะ อำเภอ แว้ง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96160
แว้ง
นราธิวาส
96160
ไทย
โทรศัพท์:
073659450

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450