ติดต่อ อบต.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  96160

โทรสาร 073-659450

E-mail abtkoloh @ hotmail.com 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450