ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

➤ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมีนาคม

        - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 

➤ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนกุมภาพันธ์

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเตือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

➤ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนมกราคม

        - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔  

➤ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนพฤศจิกายน

        - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมอเลาะเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ฟศจิการยน ๒๕๖๓ 

➤ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนตุลาคม

        - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอเลาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450