ประกาศกำหนดสมัยประชุม

 

ประกาศกำหนดสมัยประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒, ๓, ๔ ประจำปี พ.ศ.๒,๕,๖,๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

 

การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒, ๓, ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

 

ดาวน์โหลด

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ 1 ม.3 ต.ฆอเลาะ จ.นราธิวาส 96160 โทร.073659450