ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ที่อยู่​181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส​  96160​

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

 operator

 073-659450

 ห้องนายก  073-6594519 – 100
 สำนักปลัด  073-659565  - 101  
 กองช่าง  073-659452  - 102  
 กองศึกษา  073-659454 – 104  
 งานป้องกันฯ  073-659454 – 105  
 FAX  073-659457 – 106   
โทรสาร  073-659450
E-mail abtkoloh @hotmail.com 

แผนที่ตั้งของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450