นัดประชุมสภา

 

 

การนัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564

ดาวน์โหลด

 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564

ดาวน์โหลด

 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564

ดาวน์โหลด

 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ปี 2564

ดาวน์โหลด

 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  1 ปี 2564

ดาวน์โหลด


การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลด


การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

การนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450