ประกาศกำหนดสมัยประชุม

 

ประกาศกำหนดสมัยประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒, ๓, ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด

การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒, ๓, ๔ ประจำปี พ.ศ.๒,๕,๖,๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

 

การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒, ๓, ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

 

ดาวน์โหลด

องค์การบริการส่วนตำบลฆอเลาะ  181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อแว้ง  จ.นราธิวาส​ 96160 โทร.073659450