ติดต่อเรา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

ที่อยู่​181   ม.1  บ้านบางขุด  ต.ฆอเลาะ  อ.แว้ง  จ.นราธิวาส​  96160​

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ

 operator

 073-659450

 ห้องนายก  073-659451 - 100
 สำนักปลัด  073-659565  - 101  
กองคลัง  073-659452 - 102
 กองช่าง  073-659453  - 103
 กองศึกษา  073-659454 - 104  
 งานป้องกันฯ  073-659456 - 105  
 FAX  073-659457 - 106   
โทรสาร  073-659450
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ