ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

            วันนี้ 29 / 05 / 2566 เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566 และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในระเบียบวาระการประชุมตามแผนปฏิบัติการตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง / นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอ หน.กง.บป./รอง ผอ.ศปก.อ.แว้ง / นายจรัญ ขุนเจริญ ปลัดอำเภองานป้องกัน / นางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ และกองร้อยทหารพรานที่ 4809 เข้าร่วมการประชุมและรับประทานอาหารมื้อเที่ยงร่วมกันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

          วันนี้ 26 / 05 / 2566 เวลา 10.00  น.  นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

       เมื่อวันที่ 17 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 15.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 1  ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้ร่วมส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 1  ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ร่วมด้วย อปท.อำเภอแว้ง ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 22 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  นำข้าราชการ / พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่พัฒนาตัดหญ้า และเก็บกวาดริมถนนสาย ม.2 บ้านกะดูนุง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ

           เมื่อวันที่ 16 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการการศึกษา และนักกีฬาของ อบต.ฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีนายวันชัย อีซอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนระดับอำเภอ อปท.อำเภอแว้ง คัพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2566  โดยมีนายชาคริต  สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการเปิดพิธีในครั้งนี้ พร้อมชมการแสดงเปิดพิธี รำตาลีอีนา จากบ้านสามแยก ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง และชมการแข่งขันฟุตบอลสุดพิเศษ ระหว่าง สิงห์เหนือ พบ เสือใต้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ. นราธิวาส