สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ รายเดือน

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

 ❈  สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 65 ถึง เดือนมีนาคม 66

      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566

      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

      - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565