ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5013 นราธิวาส หมายเลขคุรุภัณฑ์ 012-52-0001

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน บจ 4360 นราธิวาส หมายเลขคุรุภัณฑ์ 004-50-0001

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 80-7496 นราธิวาส หมายเลขคุรุภัณฑ์ 011-64-0001

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลงหินคลุก ซอย ผรส.ศัก หมู่ที่ 5 บ้านผ่านศึก ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาเซะ-สะบือรัง หมู่ที่ 3 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

> ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบือเลาะ-แก้มลิงบางขุด หมู่ที่ 1 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส