ข่าวประชาสัมพันธ์

        วันนี้ 12 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางเข้าสนับสนุนของขวัญให้กับทาง พ.ต.อ.สมใจ สิงห์เกลี้ยง ผกก.สภ.แว้ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สถานีตำรวจภูธรแว้ง ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

         วันนี้ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.6 และ ร.ท.วงศกร พนมจันทร์ ปชด. ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

     วันนี้ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.15 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์บริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

          วันนี้ 11 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มีความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญให้กับทางโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา โรงเรียนบ้านบางขุด โรงเรียนฟัครุดดีนวิทยา และโรงเรียนบ้านจะมาแก๊ะ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ขอขอบคุณเจ้าของร้าน หจก.วีคอมไซเบอร์เทรด ที่ได้ร่วมมอบของขวัญให้แก่ นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เพื่อเป็นตัวแทนมอบต่อให้กับทางโรงเรียนใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

      วันนี้ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้สั่งการให้ทีมดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา ตามที่ได้รับการประสานมา