องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ปลูกต้นตะไคร้บริเวณริมถนนสาย ม.4 บ้านกีแยมัส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 23 / 08 / 2566) เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่ปลูกต้นตะไคร้บริเวณริมถนนสาย ม.4 บ้านกีแยมัส เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการปลูกพืชผัก ปลูกป่า และดูแลต้นไม้ ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้ ให้สามารถช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ม.4 บ้านกีแยมัส โดยมีนางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ม.4 บ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส