โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 05 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น.นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ /พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2 เข้าร่วมรับฟังประชุมประชาคมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ(ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด) โดยมีนางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ / นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง /  ส.อ.วิษรุต ข้าวหอม หน.ชป.นามเรียกขาน “เสือดำ” ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร้อย.ทพ.๑๑๐๖ และหัวหน้าส่วนราชการส่วนต่างๆ  เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายประสิทธิ์ ทองอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้จัดประชุมประชาคม ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 5 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนาธิวาส