ศึกษาดูงานในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี )

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 14 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ และคณะครู นำนักเรียนไปศึกษาดูงานในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นราธิวาส และงานของดีเมืองนรา ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส