องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านกาชาด ให้แก่นางสอง ว่องไว

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 21 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  พร้อมด้วยนางสาววลัยพร กังแฮ  เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่เพื่อมอบบ้านกาชาด ให้แก่นางสอง ว่องไว ซึ่งได้รับเลือกเป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ในการดำเนินการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ ร่วมกับนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง , นางจีราพร ปูรียา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง , นายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอ หน.กง.บป./รอ ผอ.ศปก.อ.แว้ง , นางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ , นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 1106  ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส