กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และร่วมกันปลูกผักสวนครัว

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และร่วมกันปลูกผักสวนครัว โดยมีนายรุสดี  ปูรียา  นายอำเภอแว้งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กองกำลังในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ  มัสยิดอัลอูฐบูดียะหฺอิสลามียะหฺ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส