กิจกรรมเสวนา กาแฟยามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมเสวนา กาแฟยามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ และร่วมส่งนายศราวุธ นิลกาญจน์  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานการปกครอง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ / หน่วยกำลังทหารในพื้นที่ / ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส