ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เสาร์พูล เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ เอียดเกิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในการประชุมฯในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 2 อ.แว้ง จ.นราธิวาส