ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 05 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงมอบถังบรรจุน้ำ 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในครัวเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ ในเวลาต่อ 13.50 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สั่งการให้ทีมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพูดคุยให้กำลังใจ และตรวจวัดความดันโลหิตให้กับคนชราที่อาศัยอยู่ในบ้านในครั้งนี้ ณ ม.1 บ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส