โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00  น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส โดยมี นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส