โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกองค์บริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ / และพนักงาน  จัดทำโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวพิมพาภรณ์ สีน้ำเงิน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 และมีหน่วยกำลังในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และรับชมการแสดงเปิดพิธีฯ โดยทีมนางฟ้ากลองยาว ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส