กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 07.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567  โดยมี นายประยุทธ  ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมี นางกัลยา  ทองพุ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / หัวหน้าส่วนราชการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / บุคลากรทางการศึกษา /หน่วยกำลังในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอแว้ง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส