กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ หมอบหมายให้ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายประยุทธ  ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอำเภอ​หัวหน้า​กลุ่ม​งาน​บริหารงาน​ปกครอง​  / นางกัลยา  ทองพุ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / หัวหน้าส่วนราชการ / ปลัดอำเภอ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / บุคลากรทางการศึกษา / หน่วยกำลังในพื้นที่ฯ / คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอแว้ง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส