ประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ประจำปี 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอำเภอและงานกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19 - 27กรกฎาคม 2567 (ประชุมเตรียมการจัดงานรอบที่ 2) โดยมีนาย​ประยุทธ​ ทอง​พุ่ม​ นายอำเภอ​แว้ง​ เป็น​ประธาน​ในการประชุมฯ และมี ปลัดอำเภอ / ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ฯ / หน่วยกำลังในพื้นที่ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส