จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

นที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ นำข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โดยมีนายประยุทธ  ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในพิธีฯ และมีนางกัลยา  ทองพุ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง / หัวหน้าส่วนราชการ / ปลัดอำเภอ / หน่วยกำลังในพื้นที่ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ ณ วัดนิคมแว้ง ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส