เสวนากาแฟยามเช้า และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กบอ.สัญจร

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมเสวนากาแฟยามเช้า  และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กบอ.สัญจร พูดคุยเรื่องระเบียบวาระต่าง ๆ โดยมีนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส