รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

📣📣องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
กองช่าง
- ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้ใดที่มีความประสงค์ที่จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 13 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
#สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ดาวน์โหลด