Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันที่ 09 / 08 / 2566) เวลา 10.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และกองการศึกษา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่และร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ประจำปี 2566  โดยมี ร.อ.ประพันธ์ น้อยเคน ผบ.ร้อย.ทพ.1106 และเจ้าหน้าที่ชุด ปชด. เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ  โรงเรียนบ้านตำเสา และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง (สายโท 2) ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 08 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ให้การต้อนรับและเดินสำรวจความเสียหายร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ได้เดินทางมามอบเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโกดังดอกไม้ไฟระเบิด ณ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 

 วันนี้ 28 / 07 / 2566 เวลา 07.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะที่นับถือศาสนาพุทธ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ ซึ่งมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กองกำลังในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส
และในเวลาต่อมา 08.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ / วางพานพุ่ม และพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง เป็นประธานในการนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กองกำลังในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส