โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

          เมื่อวันที่ 15 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 10.00  น.  นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ม.6 / นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการการศึกษาและผู้ใหญ่บ้าน ม.6 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส