โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในเยาวชนมุสลิมเพศชายในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ (สุนัต) ปีงบประมาณ 2566

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 06 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศในเยาวชนมุสลิมเพศชายในพื้นที่ตำบลฆอเลาะ (สุนัต)  ปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับการทำหัตถการจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการทำหัตถการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังการทำหัตถการได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ มีเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ เป็นจำนวนทั้งหมด 46 ราย  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส