ลงพื้นที่พัฒนาตัดหญ้า และเก็บกวาดริมถนนสาย ม.2 บ้านกะดูนุง

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

        เมื่อวันที่ 22 / 05 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ  นำข้าราชการ / พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นที่พัฒนาตัดหญ้า และเก็บกวาดริมถนนสาย ม.2 บ้านกะดูนุง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส