กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง

เขียนโดย ซูฮัยดา ยะปา

          วันนี้ 26 / 05 / 2566 เวลา 10.00  น.  นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส