องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ลงพื้นร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตัดหญ้า และเก็บกวาดริมถนน ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 25 / 08 / 2566) เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะพร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะลงพื้นร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตัดหญ้าและเก็บกวาดริมถนน ณ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส