องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญที่ 3

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 29 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ สมัยสามัญที่ 3 ซึ่งมีนายดิ ซอและ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในการประชุม และจ.อ.วสันต์ สุทธิบูรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายอมร เฟื่องฟูผองอำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นางสาวจันทรา ยะโก๊ะ นักวิชาการการเงินและบัญชี และนายไพซอล ซะอุดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส