องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะเข้าร่วมต้อนรับคณะเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 30 / 08 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้นายไฟซอล สะอุดี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) แบบอย่างที่ดี จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง / นางฮูไมด๊ะ ดือรอแม ผอ.ร.ร.ฟัครุดดีนวิทยา / นายอาหามะ สาและ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 / นายบาฮารูดีน ลอแม ประธานชมรมตาดีกา / นายอุสมาน ดือรอนิง ตัวแทนสถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอแว้ง / นายคมกฤช สาหลัง ผอ.ศกร.แว้ง / นางสาวสูรียานี สือนิ ผอ.สช.อ.แว้ง เข้าร่วมต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะแสงอรุณศาสน์ อ.แว้ง จ.นราธิวาส