องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ตำเสาเกมส์ 66" ประจำปี 2566

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 30 / 08 / 2566) เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ / นายสะอาลี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ตำเสาเกมส์ 66" ประจำปี 2566 โดยมีนายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ตำเสาเกมส์ 66" ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ ซึ่งมีนายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง / ร.อ.ประพันธ์ น้อยเคย ผบ.ร้อย.ทพ.1106 และเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามชายแดน เข้าร่วมในกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว ณ สนามโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส