กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์และกิจกรรมกีฬาตาดีกา

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 24 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์และกิจกรรมกีฬาตาดีกา อัลอูบูดียะห์ อัลอิสลามียะห์ โดยมีนายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์และกิจกรรมกีฬาตาดีกา อัลอูบูดียะห์ อัลอิสลามียะห์ และมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้  ณ  โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส