นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประเมินข้าราชการ

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

เมื่อวันที่ 28 / 09 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประเมินข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายงานสอน ตำแหน่งครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำเสา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย
1.นายมะสีดิ ซอเฮาะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบูเก๊ะตา : ประธานกรรมการผู้ประเมิน
2.นายมนูญ แวดอเลาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแว้ง : กรรมการผู้ประเมิน
3.นายสุพล วาสแสดง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง : กรรมการผู้ประเมิน
4.นางซารีนา นิโซ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ : กรรมการผู้ประเมิน
5.นางนาริษา เจ๊ะดาโอ๊ะ ครูชำนาญการพิเศษ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา : กรรมการผู้ประเมิน
และในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ที่ได้ให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองของผู้รับการประเมิน และเป็นผลดีกับองค์กรต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกีแยมัส และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส