จัดการประชุมและพบปะข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานและวางแผนงาน ในปีงบประมาณ 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 เมื่อวันที่ 10 / 10 / 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยนางกนกวรรณ สะแปอิง,ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ จัดการประชุมและพบปะข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานและวางแผนงาน ในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส