องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมเสวนา กาแฟยามเช้า

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 (วันนี้ 11 / 10 / 2566) เวลา 08.30 น. นายนิพันธ์  แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วยร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ร่วมกิจกรรมเสวนา กาแฟยามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการใช้สวนสนุกมารีมาย โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังทหารในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนสนุกมารีมาย องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส