งานเมาลิดสัมพันธ์

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่17 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์และร่วมทำพิธีเมาลิดในครั้งนี้ โดยมีหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว  ณ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส