องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมการประชุมจิตอาสาเพื่อการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ร.ต.ต.ยูโซ๊ะ อาแด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ และนายสะอารี เจ๊ะลี เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมการประชุมจิตอาสาเพื่อการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายศราวุธ นิลกาญจน์ ปลัดอำเภอ หน.กง.บป./รอ ผอ.ศปก.อ.แว้ง  เป็นประธานในการประชุมฯ  และนางสาวพักตร์ชนก สุวรรณโณ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลฆอเลาะ , นายอัฟฟาล บินเจ๊ะเลาะ เจ้าหน้าที่ปกครอง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 1106 เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้  ณ  มัสยิดอัลอูฐบูดียะหฺอิสลามียะหฺ ม.6 บ้านตำเสา ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส