โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมภายใน

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมฝึกปฏิบัติและตัวอย่างวิธีการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ" ในระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา