จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิพันธ์ แวยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ มอบหมายให้พนักงานชายขององค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ ทำจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ร่วมกับคณะครู และหน่วยกำลังในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านบางขุด ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส